Ytvikt och bulkighet är två viktiga egenskaper som används för att beskriva papper. Här är en förklaring av båda begreppen:

 1. Ytvikt:
  • Definition: Ytvikten på papper mäts i gram per kvadratmeter (g/m²) och anger vikten av papperet per ytenhet. Det är ett mått på papperets densitet eller tjocklek.
  • Hur det påverkar papperet: Högre ytvikt indikerar oftast ett tjockare och mer hållbart papper. Det kan också påverka papperets opacitet (genomskinlighet), tryckbarhet och känsla.
 2. Bulkighet:
  • Definition: Bulkighet mäter papperets tjocklek i förhållande till dess ytvikt. Det beskriver hur tjockt eller tunt papperet upplevs, oavsett dess faktiska vikt.
  • Hur det påverkar papperet: Ett papper med hög bulkighet kan kännas tjockare och mer substansiellt än ett papper med samma ytvikt men lägre bulkighet. Detta påverkar papperets volym och handhavande.

Förklaring i praktiken:

 • Ett papper med hög ytvikt och låg bulkighet kan vara tjockt och kännas kompakt.
 • Ett papper med hög ytvikt och hög bulkighet kan vara både tjockt och fluffigt.
 • Ett papper med låg ytvikt och hög bulkighet kan vara tunt men fortfarande upplevas som fylligt.
 • Ett papper med låg ytvikt och låg bulkighet kan vara tunt och lätt.

Det är viktigt att notera att både ytvikt och bulkighet påverkas av pappersfiber, bearbetningsmetoder och ändamålet för vilket papperet används, såsom tryckning, skrivning eller förpackning.

Share This