Höganäs Kommun gör nedslag i verkligheten genom att besöka de lokala företagen. Det är ett bra initiativ där vi företagare ges möjlighet att prata om våra utmaningar och vad kommunen kan göra för att underlätta för oss. De kallar detta för Expedition Företag.
Kommunen skickar en politiker och en tjänsteman till dessa möten.

Till oss på Indieprints kom det tre politiker och tre tjänstemän. Det tolkar vi som att vi vann! (alternativt att vi klassas som så hopplösa att extra resurser fått kopplas in)

Share This