Vi har fått det ärofulla uppdraget att trycka Shaw Petronios T-shirts. En liten serie med 10 olika motiv.
Han har utvecklat en stil som är en blandning av graffiti, grafisk design, street art och pop art. Inspirationen finner han överallt i vardagen.
Shaw Petronio är uppvuxen i London, där han bodde fram tills dess att han var 35 år. Sedan ett par år är han bosatt med sin familj i Jonstorp.

Få texten uppläst av Astrid
Voiced by Amazon Polly
Share This