Xeroxgrafi, även kallad xerografi, är en fotokopieringsprocess som används för att producera kopior av dokument och bilder. Processen uppfanns av Chester Carlson på 1930-talet och vidareutvecklades senare av företaget Xerox Corporation.

I xeroxgrafi skapas en kopia genom att ladda en bildbärande yta med en statisk elektrisk laddning. Sedan exponeras ytan för ljus, vanligtvis från en ljuskälla eller en laser, genom en mask som har den önskade bilden. Ljuset avlägsnar laddningen från de exponerade områdena på ytan, vilket resulterar i en latent bild.

Därefter appliceras ett tonerpulver på den laddade ytan. Tonerpulvret fäster endast på de delar av ytan som fortfarande är laddade, vilket motsvarar de exponerade delarna av den ursprungliga bilden. Slutligen överförs tonerbilden till papper eller annat lämpligt material och fixeras där med värme eller tryck.

Xeroxgrafi har varit en viktig teknik för dokumentreproduktion och kontorsarbete under många år och har varit grunden för moderna fotokopieringsmaskiner och digitala tryckpressar.

Share This