Vektorgrafik är en typ av digital bildrepresentation som skapas med hjälp av geometriska former som linjer, kurvor och punkter. Till skillnad från rastergrafik, där bilder representeras som ett rutnät av pixlar, representeras vektorgrafik med matematiska formler som beskriver position, form, färg och andra egenskaper för objekten i bilden.

När en vektorgrafikbild skalas upp eller ned behåller den sin skärpa och klarhet eftersom den är baserad på geometriska data snarare än på en fast upplösning av pixlar. Detta gör vektorgrafik idealisk för illustrationer, logotyper, typografier och andra grafiska element där skalbarhet och skarp definition är viktiga.

Programvara som Adobe Illustrator, CorelDRAW och Inkscape används vanligtvis för att skapa och redigera vektorgrafik. Vektorgrafik kan exporteras till olika filformat, inklusive SVG (Scalable Vector Graphics), EPS (Encapsulated PostScript) och PDF (Portable Document Format).

Share This