Preflight är en process inom prepress, vilket är den fas av tryckförberedelse där det säkerställs att digitala tryckfiler är korrekta och redo för tryckning innan de skickas till tryckpressarna. Preflight är en viktig del av prepressarbete för att undvika fel, förbättra tryckkvaliteten och minimera avfall.

Vid Preflight granskas och kontrolleras tryckfiler för att säkerställa att de uppfyller tekniska krav och specifikationer som krävs för den specifika tryckprocessen. Här är några av de vanliga aspekterna som granskas under Preflight:

  1. Bildupplösning: Kontrollerar om bilderna har tillräcklig upplösning för att undvika pixling och suddighet vid tryckning.
  2. Färghantering: Granskar färgrymden och säkerställer att den är korrekt inställd för tryckprocessen. Det kan inkludera konvertering till CMYK-färgrymd om det är nödvändigt.
  3. Inbäddade fonter: Kontrollerar om alla använda typsnitt är inbäddade eller om de kräver att mottagaren har dem installerade för korrekt visning och tryckning.
  4. Utfall och skärmärken: Kontrollerar att det finns tillräckligt med utfall (överlappande färg utanför den faktiska utskriftsområdet) och eventuella skärmärken för att underlätta exakt skärning.
  5. Sidstorlek och orientering: Kontrollerar att sidstorleken och orienteringen är korrekt enligt tryckningskraven.
  6. Översättningar och lager: Granskar om det finns några problem med översättningar mellan olika program och kontrollerar om de korrekta lagerinställningarna används.
  7. Inbyggda länkar: Kontrollerar att alla länkade bilder och grafik är korrekt länkade och att det inte finns några saknade filer.
  8. PDF-version och kompatibilitet: Kontrollerar att PDF-filen är kompatibel med den specifika tryckprocessen och att rätt PDF-version används.

Genom att genomföra en Preflight säkerställer man att tryckjobbet är tekniskt korrekt och redo för produktion. Det minimerar risken för fel och ökar effektiviteten i tryckprocessen. Många grafiska program och prepressverktyg erbjuder inbyggda Preflight-verktyg för att underlätta denna process.

Share This