LAB-färgrymden, också känd som CIELAB eller CIE 1976 (L*, a*, b*), är en färgmodell som utvecklades av Internationella belysningskommissionen (CIE). Den introducerades för att skapa en enhetlig och enhetlig standard för att mäta och beskriva färg, oberoende av den enhet som används för att visa eller skriva ut färgerna.

Här är de grundläggande komponenterna i LAB-färgrymden:

  1. L (Ljushet):* Representerar luminans eller ljusstyrkan i färgen. L* varierar från 0 (svart) till 100 (vitt).
  2. a (Grödans/Rödans axel):* Mäter om färgen är mer åt det gröna hållet (-a) eller det röda hållet (+a). a*-axeln sträcker sig från grönt (-) till rött (+).
  3. b (Blåhet/Gulhet axel):* Mäter om färgen är mer åt det blåa hållet (-b) eller det gula hållet (+b). b*-axeln sträcker sig från blått (-) till gult (+).

LAB-färgrymden är enhetlig och perceptuellt jämn, vilket betyder att liknande skillnader i Lab* motsvarar liknande upplevda färgskillnader för det mänskliga ögat. Detta gör LAB-färgrymden särskilt användbar inom färgmätning, bildbehandling, och färganalys.

En av fördelarna med LAB-färgrymden är dess oberoende av den enhet som används för att skapa eller visa färgerna. Det gör det möjligt att jämföra och mäta färger på ett konsekvent sätt över olika enheter och plattformar. LAB används ofta inom områden som färgkorrigering, färgreproduktion och kvalitetskontroll inom grafisk design, fotografi och tryckindustrin.

Share This