A-format är en standard för pappersstorlekar som används internationellt, speciellt vanlig inom Europa. Det är en del av ISO 216-standarden och kännetecknas av proportionerna mellan bredden och höjden, där varje storlek har en längd-breddrelation som är roten av 2 (ca 1.414). Detta gör att pappersstorlekarna kan halveras eller fördubblas med bibehållen proportion.

De mest kända storlekarna inom A-formatet inkluderar A0, A1, A2, A3, A4, A5, och så vidare. Här är dimensionerna för A-serien:

  • A0: 841 x 1189 mm
  • A1: 594 x 841 mm
  • A2: 420 x 594 mm
  • A3: 297 x 420 mm
  • A4: 210 x 297 mm
  • A5: 148 x 210 mm

A4 är särskilt vanligt och används ofta för skrivarpapper, brevpapper och standarddokumentstorlek. A-formatet är populärt på grund av dess enhetliga proportioner och möjlighet att enkelt skalas upp eller ned utan att förändra förhållandet mellan sidorna. Standarden underlättar internationell kommunikation och dokumenthantering.

Share This