Utskjutning, eller ”imposition” på engelska, är en teknik som används inom tryckindustrin för att ordna och anpassa sidor på ett tryckark för att göra det möjligt att trycka och binda dem korrekt. Processen innebär att flera sidor av en trycksak arrangeras på en enda tryckark, vilket effektiviserar tryckprocessen och minskar papperets spill.

Det finns olika typer av utskjutningsmetoder beroende på tryckupplagan och hur sidorna ska bindas. Här är några vanliga exempel:

  1. Bokformat (booklet): Sidorna ordnas så att de kan vikas och bindas som en bok. Detta innebär vanligtvis att sidorna placeras i rätt sekvens, med tanke på hur de kommer att vikas och bindas.
  2. Arkformat (sheetwise): Varje sida av trycksaken placeras separat på tryckarket. Detta är vanligtvis användbart för tryck med flera sidor, där sidorna inte behöver bindas tillsammans som en bok.
  3. Rullformat (web): Används vanligtvis för stora tryckupplagor där papperet kommer i rullar istället för ark. Sidorna ordnas i en linjär sekvens på rullen och klipps sedan eller skärs efter behov.

Utskjutningen är en viktig del av tryckprocessen och kräver noggrann planering och förberedelse för att säkerställa att den slutliga trycksaken blir korrekt och läsbar. Denna process görs med hjälp av datorprogramvara som är specialiserad på tryckproduktion.

Share This