”Utfall” inom tryckning syftar på det område av en design eller ett tryckprojekt som sträcker sig över papperskanterna. Det är det extra området som läggs till runt själva designen för att säkerställa att det inte finns några vita marginaler eller ofärgade kanter när det trycks och skärs till. Utfallet är viktigt för att undvika ojämna kanter och för att säkerställa att trycket sträcker sig helt ut till papperskanten. Här är en mer detaljerad förklaring av utfall vid tryckning:

1. Varför behövs utfall:

  • Skärtolerans: Vid tryckning och skärning kan små avvikelser uppstå. Att ha ett utfall garanterar att ingen vit kant syns om skärningen inte är exakt där den förväntas vara.
  • Blödning: Tryckning kräver ibland att färgerna sträcker sig lite bortom den faktiska designen för att undvika vita områden om skärningen inte är exakt placerad. Detta kallas ”blödning”, och utfallet hjälper till att hantera detta.

2. Hur utfall skapas:

  • Ökad designstorlek: För att skapa utfall ökar designern storleken på själva designen. Om utfallet är 3 mm, kommer varje sida av designen att ökas med 6 mm (3 mm åt varje håll).
  • Skärlinjer och skärmärken: Inom designen kan skärlinjer och skärmärken infogas för att indikera var skärningen ska göras. Dessa hjälper tryckeriet att veta exakt var designen ska avslutas.

3. Mätning av utfall:

  • Vanliga måttenheter: Utfallet anges vanligtvis i millimeter och kan variera beroende på tryckeriets krav och maskiner. Vanliga värden är 3 mm, 5 mm eller 1/8 tum.
  • Inkorporerat i designprogram: Många grafiska designprogram låter användarna ange utfallet direkt när de skapar sina designer. Detta hjälper till att skapa och visa designen med det önskade utfallet från början.

4. Viktiga överväganden:

  • Text och viktiga element: Viktiga designdetaljer, särskilt text, bör inte placeras för nära kanten av designen. De kan skäras bort om skärningen inte är exakt.
  • Färg och bilder: Grafiska element som sträcker sig till kanten bör förlängas in i utfallsområdet för att undvika vita eller ofärgade kanter efter tryckning och skärning.

5. Skärning och Slutresultat:

  • Skärning vid tryckeriet: Efter tryckning skärs materialet i enskilda exemplar. Skärningen följer de förutbestämda skärlinjerna, och utfallet ser till att ingen vit kant syns på det slutliga tryckta materialet.
  • Professionell finish: Att inkludera korrekt utfall i designen är en viktig aspekt av att skapa tryckmaterial med en professionell och polerad finish.

I sammanfattning är utfallet i tryckning en strategiskt ökad marginal runt själva designen för att hantera skärfel och för att möjliggöra blödning. Det är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att det tryckta materialet har jämna kanter och når hela vägen ut till papperskanterna när det är färdigt.

Share This