Support

Om du kört fast med ett grafiskt problem i din dator kan vi ge dig fjärrsupport och utbilda dig. Då behöver du först installera TeamViewer på din dator. Vi kan då visa dig direkt på din bildskärm. Det är enklare än att försöka förklara enbart över telefon. 

Webhotel

Vi har stor erfarenhet av olika webhotell och har dragit en del slutsatser. Kort sagt kan man säga att vi får vad vi betalar för.

Ett konto som bara kostar några tior i månaden kan vi naturligtvis inte ha några högre krav på när det gäller prestanda. Oderland har visat sig ha bra prestanda till en vettig kostnad. Dessutom är det enkelt att uppgradera om man upptäcker att man behöver det.

Mått på standardformat

A-serien är en internationell standard utvecklad redan 1798. I Frankrike fastställdes då ett grundformat på 1m² i form av en rektangel. Genom att halvera denna parallellt med kortsidan gavs två med utgångsformatet likformiga halvor. För varje följande halvering fick man fler likformiga format.

1946 antogs A-serien som Svensk Standard (SIS)

A0 841 X 1189 mm
A1 594 X 841 mm
A2 420 X 594 mm
A3 297 X 420 mm
A4 210 X 297 mm
A5 148 X 210 mm
A6 105 X 148 mm
A7 74 X 105 mm
A8 52 X 74 mm

Vad väger ett papper?

Arkvikten är av stor betydelse, framför allt vid massförsändelser. Pappersarkets storlek anges med bredden X höjden, och dess ytvikt i gram per kvadratmeter.

Share This