Få texten uppläst av Astrid
Voiced by Amazon Polly

Nu är det snart dags att trampa igång Spin of Hope 2017. Årets upplaga är den nionde i ordningen.
Spin of Hope äger rum den 25 mars 2017. Du är väl med?

Share This