95 procent av coronaviruset är oskadliggjort efter 15 minuter. Efter en timme är 99,87 procent borta.
Hexis skyddsfilm Purezone är en antibakteriell folie som framtill nu inte haft något dokumenterat skydd mot corona (som ju är ett virus). Det är detta dokumenterade skydd som nu finns, enligt ett dokument från ett tredjepartslaboratorium.

Det nya är att produkten testats så att den dokumenterat har så här kraftig effekt mot coronaviruset. Det är reaktiva silverjoner, som finns i Purezone filmer, som snabbt hämmar bakterier och coronavirus.

Efter semestern kommer vi att börja montera denna skyddsfolien på dörrhandtag, diskar och liknande. Hör av dig om du behöver coronaskydda din miljö.

 

Få texten uppläst av Astrid
Voiced by Amazon Polly
Share This