PPI (Pixels Per Inch), DPI (Dots Per Inch) och LPI (Lines Per Inch) är tre olika mått som används inom grafik och tryck för att beskriva upplösningen och detaljnivån i bilder. Här är förklaringar för var och en:

 1. PPI (Pixels Per Inch):
  • PPI mäter antalet bildpunkter (pixels) per tum i en digital bild.
  • Det används främst för att bestämma upplösningen på skärmen eller när du skapar digitala bilder för webben eller andra digitala medier.
  • Ju högre PPI, desto finare detaljer kan visas på skärmen.
 2. DPI (Dots Per Inch):
  • DPI mäter antalet punkter per tum i en tryckt bild och är särskilt relevant för utskrift och skanning.
  • Vid utskrift hänvisar DPI till antalet tryckpunkter (till exempel bläckdroppar eller tonerpartiklar) per tum på papperet.
  • En hög DPI i tryckresultatet ger en finare och mer detaljerad bild.
 3. LPI (Lines Per Inch):
  • LPI används inom tryckning för att mäta linjegradering eller rasterpunkter per tum.
  • I fyrfärgstryck används ett raster för att skapa illusionen av olika färger genom att kombinera punkter av cyan, magenta, gult och svart.
  • Högre LPI innebär vanligtvis en högre upplösning och därmed en finare detaljnivå i tryckt materia.

Sammanfattningsvis:

 • PPI mäter bildpunkter i en digital bild och är relevant för skärmvisning och digitala medier.
 • DPI mäter punkter per tum vid tryckning och är relevant för skrivare, skanners och andra utskriftsrelaterade enheter.
 • LPI mäter rasterpunkter per tum och är specifikt för tryckning, särskilt i fyrfärgstryck där raster används för att återge olika färger.
Share This