Det blir sällan fel i trycket nuförtiden

Utrustning och mjukvaror har mognat och fel som var vanliga för tio år sedan är mycket ovanliga idag.
När det trots det blir fel så beror det ofta på övertrycksinställningar i tryckfilen vi fått från dig.

För att du överhuvudtaget skall upptäcka att du har ett problem i din Pdf så behöver du kunna se felet.

Vi har skapat en Pdf som medvetet har ett övertrycksfel i en text. Du kan ladda hem filen och titta på den i din Acrobat. Om du ser den övertryckande texten så är din Acrobat felinställd.

 

Hämta Pdf

Få texten uppläst av Astrid
Voiced by Amazon Polly
Share This