Rexmars Fog och Bygg AB utför mjukfogning inom allt från kök, badrum och fönster till fasader och badhus.
Företaget anlitas oftast av större byggherrar och fungerar som underentreprenör vid större byggen och projekt.
Arbetsområdet är södra Skåne.

 

Få texten uppläst av Astrid
Voiced by Amazon Polly
Share This