Att kalibrera och linjearisera din bildskärm är viktigt för att säkerställa korrekt färgåtergivning och bildkvalitet. Här är en grundläggande guide för att hjälpa dig med den processen:

 1. Skaffa en kalibrator:
  • För bästa resultat är det bäst att använda en dedikerad bildskärmskalibrator. Det finns olika märken och modeller tillgängliga på marknaden, till exempel Datacolor Spyder eller X-Rite i1Display.
 2. Installera mjukvara:
  • Anslut kalibratorn till din dator och följ instruktionerna för att installera den medföljande mjukvaran. Mjukvaran är vanligtvis nödvändig för att utföra kalibreringen och skapa en anpassad färgprofil för din skärm.
 3. Stäng av automatisk ljusstyrkejustering:
  • Om din bildskärm har automatisk ljusstyrkejustering (ALS), se till att stänga av den under kalibreringsprocessen för att få mer exakta resultat.
 4. Placera kalibratorn på skärmen:
  • Fäst kalibratorn på skärmen enligt tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att kalibratorn sitter säkert och täcker hela skärmens yta.
 5. Starta kalibreringsprocessen:
  • Starta mjukvaran och följ anvisningarna för att påbörja kalibreringen. Under processen kommer kalibratorn att visa olika färger och ljusstyrkor för att mäta och justera skärmens inställningar.
 6. Justera manuella inställningar:
  • Om möjligt, justera manuellt skärmens kontrast, ljusstyrka och färginställningar tills mjukvaran indikerar att skärmen är korrekt kalibrerad.
 7. Skapa och använd färgprofil:
  • När kalibreringen är klar kommer mjukvaran att generera en anpassad färgprofil för din skärm. Den här profilen används av operativsystemet för att korrigera färgåtergivningen. Se till att aktivera den skapade färgprofilen i datorns inställningar.
 8. Regelbunden upprepning:
  • För bästa resultat bör du kalibrera din bildskärm regelbundet, särskilt om du använder den för arbetsuppgifter där färgnoggrannhet är viktigt, som grafisk design eller bildredigering.

Genom att följa dessa steg bör du kunna kalibrera och linjearisera din bildskärm för en mer exakt och enhetlig färgåtergivning.

Share This