”Offset” i tryckning refererar till en metod där bläcket inte direkt överförs från tryckformen till papperet. Istället går bläcket först via en gummivalsningsenhet och sedan till papperet. Det finns olika typer av offsettryck, och ”heatset” och ”coldset” beskriver två huvudkategorier av offsettrycktekniker.

 1. Heatset Offset:
  • Vid heatset offsettryck används varmluftstorkar för att snabbt torka bläcket på papperet. Detta gör det möjligt för tryckerier att trycka på blanka papper och producerar högkvalitativa tryck med skarpa bilder och färger. Heatset-offset används ofta för högkvalitativa tryckprodukter som tidskrifter, kataloger och reklamblad.
 2. Coldset Offset:
  • Coldset offsettryck använder lufttorkning och lämnar bläcket att torka naturligt. Detta görs vanligtvis på papper som är utformat för att absorbera bläcket snabbt. Coldset-offset används ofta för tidningar, telefonkataloger och andra massproducerade publikationer där tryckkvalitet kan vara något mindre kritisk och kostnadseffektivitet är viktig.

Här är några viktiga skillnader mellan de två:

 • Torkning:
  • Heatset använder varmluftstorkning för snabbare torkning, medan coldset förlitar sig på naturlig lufttorkning.
 • Papperstyp:
  • Heatset kan tryckas på blanka papper, medan coldset vanligtvis används på obestruket eller lätt bestruket papper.
 • Kvalitet:
  • Heatset tenderar att producera högre kvalitet på grund av möjligheten att trycka på blanka ytor och snabbare torkning, vilket ger skarpare bilder och färger.
 • Användningsområden:
  • Heatset används ofta för kvalitetspublikationer, medan coldset används för stora upplagor där kostnadseffektivitet är viktigare än hög kvalitet.

Båda teknikerna har sina fördelar och används beroende på de specifika kraven och budgeten för ett tryckprojekt.

Share This