Fiberriktningen på papper hänvisar till riktningen av pappersfibrerna i ett pappersark. Det är en viktig aspekt inom tryckning och pappersbearbetning och påverkar papperets styrka, flexibilitet och utskriftsresultat. Det finns två huvudsakliga riktningar:

 1. Längdriktning (Machine Direction – MD):
  • Pappersfibrerna löper längs med maskinriktningen under papperstillverkningsprocessen. Maskinriktningen motsvarar vanligtvis längden på det rullande pappersarket när det tillverkas på en pappersmaskin.
  • Egenskaper: Papperet är oftast starkare och mer stelt i längdriktningen. Detta gör det lämpligt för produkter som kräver hög draghållfasthet i denna riktning, till exempel vid utskrift på en tryckpress.
 2. Tvärriktning (Cross Direction – CD):
  • Tvärriktningen är vinkelrät mot maskinriktningen och motsvarar bredden på det rullande pappersarket under tillverkningsprocessen.
  • Egenskaper: Papperet är oftast mer flexibelt i tvärriktningen. Det kan vara viktigt för material som ska kunna böjas eller vikas, som tidningar eller foldrar.

Valet av fiberriktning kan påverka hur papperet reagerar på tryckprocessen och andra bearbetningar. Här är några överväganden:

 • Tryckning: Fiberriktningen kan påverka hur bläcket absorberas och hur papperet expanderar eller krymper under tryckning. Pappersfiberns riktning bör överensstämma med pappersbanans riktning under tryckningen för bästa resultat.
 • Vikning och Bindning: Fiberriktningen bör övervägas vid vikning eller bindning av trycksaker. Vikning mot fiberriktningen kan minska risken för papperet att spricka eller dela sig.
 • Styrka: Om styrka är av yttersta vikt kan man välja fiberriktningen som ger bästa hållfasthet i den önskade riktningen.

När du väljer papper för ett tryckprojekt är det viktigt att överväga hur fiberriktningen kommer att påverka den önskade användningen och hur materialet kommer att bearbetas. Detta kan bidra till att optimera utskriftsresultaten och hållbarheten för det färdiga materialet.

Share This