Som 28 åring så får Torbjörn diagnosen Ushers syndrom, en kombinerad syn och hörselnedsättning som förändrar hans liv och riktning på den.

Under maj 2018 så kommer Torbjörn ta på sig den absolut tuffaste utmaningen. Att paddla över ett av världens mest trafikerade sund, Öresund, med en kajak.

Vilket syfte fyller detta äventyr, som till synes kan verka som en väldigt farlig idé? Jo, genom att visa att med rätt stöd och med rätt verktyg så är ingenting omöjligt. Samhället isolerar personer med dövblindhet genom okunskap, fördomar och med politiska beslut där man inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter – det vill Torbjörn belysa och ändra på genom att ta dessa paddeltag.

Läs mer på Torbjörns hemsida

Få texten uppläst av Astrid
Voiced by Amazon Polly
Share This