Ja, termerna ”dekaler” och ”klistermärken” används ofta synonymt för att beskriva samma sak. Både dekaler och klistermärken är tryckta bilder eller texter på en yta som är täckt med klister och är avsedda att fästas på andra ytor genom att trycka dem på plats.

”Dekaler” är vanligtvis ett mer formellt eller tekniskt ord som används inom tillverknings- och designbranschen, medan ”klistermärken” är en mer informell term som används i vardagligt språk. Men i praktiken syftar båda termerna vanligtvis på samma produkt.

Share This