Få texten uppläst av Astrid
Voiced by Amazon Polly

Så här glad blev Ann-Loou för fönstergrafiken på hennes nya lokal på Nedre Långvinkelsgatan 59 i Helsingborg. Nu skall vi bara sätta grafik på hennes bil och Christiania bike också!

Share This